Beriete lieky
s rozumom?

Ako na lieky
    S ROZUMOM

Domov

Potrebujem
    VŠETKY LIEKY?

Za vašu liečbu zodpovedáte predovšetkým vy a váš lekár. Pri akýchkoľvek pochybnostiach o množstve liekov, alebo príznakoch nežiadúcich účinkov, je dôležité poradiť sa najprv s ním. Ani jedno, ani druhé neznamená, že by vás zle liečil.

Ak nie je váš všeobecný lekár zapojený v elektronických liekových knižkách, nemusí mať presný prehľad o liekoch, ktoré vám predpísal špecialista. A samozrejme naopak. Pritom je úplne normálne, že my pacienti si pri návšteve ambulancie nespomenieme na presný názov predpísaného lieku, prípadne, či máme jeho slabšiu alebo silnejšiu verziu. Spýtajte sa svojho lekára, či je zapojený v elektronických liekových knižkách a má aj takto prehľad o všetkých vašich liekoch. Tým môžete zároveň cez vašu poisťovňu získať prístup k liekovej knižke aj vy.

Nežiaduce účinky môžu vznikať aj kombináciou liekov na predpis a voľno-predajných liekov. Ak vám teda lekár predpisuje lieky, pýtajte sa ho, či ich môžete kombinovať s voľnopredajnými liekmi, ktoré aktuálne beriete. Ak lekár nevie, že sme si ním nastavenú liečbu doplnili voľne dostupným liekom, bude možno márne hľadať príčinu.

Keď pôjdete nabudúce za svojim lekárom, spíšte si zoznam liekov, ktoré aktuálne beriete.

Je aj na nás pacientoch, aby sme zamedzili nadmernej spotrebe, či vyhli sa nežiadúcim účinkom. Správna diagnóza a liečba totiž potrebuje dvoch - lekára, aj zodpovedného pacienta.