Beriete lieky
s rozumom?

Ako na lieky
    S ROZUMOM

Domov

Pýtajte sa na
        DRUHÝ NÁZOR

Vedeli ste, že po druhý názor na predpísané lieky nemusíte vôbec chodiť ďaleko? Môžete ho pomerne jednoducho získať ešte predtým, ako začnete lieky užívať. Ako pacienti často zbytočne nevyužívame možnosť okamžitej konzultácie predpísaných liekov v lekárni.

Lekárnik vám samozrejme nemôže dať druhý názor na stanovenú diagnózu. To nie je jeho úloha. Môže ale upozorniť na riziko interakcie niektorých liekov a odporučiť bezpečnejšiu kombináciu liekov. Alebo vám môže v rámci generickej preskripcie doporučiť aj liek s nižším doplatkom, alebo úplne bez doplatku. Už z podstaty svojej profesie je najväčším odborníkom na lieky a vo väčšine prípadov posledným, kto môže poradiť ši skontrolovať správnosť výberu liekov. 

Aj preto sú lekárnici neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti. A podobne ako v prípade vzťahu lekár - pacient, aj vo vzťahu lekárnik- pacient je dôležitá komunikácia. Pýtajte sa preto aj svojho lekárnika na jeho názor na predpísané lieky, alebo aj voľnopredajné lieky, ktoré s nimi kombinujete.