Beriete lieky
s rozumom?

Lieky
    V ČÍSLACH

Domov

Lieky a
    ZDRAVIE

Nežiaduce liekové interakcie, vedú k zdravotným problémom a nezriedka aj k hospitalizáciám pacientov. Koľko presne je to na Slovensku, je ťažké povedať, keďže chýbajú štatistiky. V susednej Českej republike však odhadujú, že ročne sú takéto interakcie príčinou asi 3400 hospitalizácií a dokonca aj stoviek úmrtí pacientov. Navyše, nadmerné užívanie liekov, najmä proti bolesti, môže u nás, pacientov, viesť až k vzniku závislosti, porovnateľnej s inými návykovými látkami.

Pri chronicky chorých pacientoch, užívajúcich napríklad 20 liekov, rastie riziko interakcií až na 54 %.

Príčiny, prečo berieme veľa liekov a v nesprávnych kombináciách, je viacero. Častým je to, že náš lekár nemá presnú informáciu o tom, aké ďalšie lieky nám predpísal iný lekár. Pacient je laik, ktorý nie vždy vie poskytnúť presný názov, alebo množstvo liečiva v lieku. Ale aj to, že často pacienti svojvoľne doma skombinujú v minulosti nedoužívané lieky s novými predpísanými. Čo s tým ako pacienti môžeme robiť?

Dnes už časť poisťovní prevádzkuje elektronické liekové knižky. Tie umožňujú lekárom, ktorí sú na ne pripojení, vidieť v reálnom čase aktuálne, ale aj v minulosti predpísané lieky. Ale aj my, pacienti, môžeme prispieť svojím dielom k ochrane vlastného zdravia. Napríklad aj tým, že budeme dodržiavať predpísanú liečbu a nebudeme svojvoľne kombinovať lieky, ktoré nájdeme doma. Rovnako je naším záujmom, aby sme sa lekárov a lekárnikov pýtali na možné interakcie a lepšie kombinácie predpísaných liekov.