Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Slovenskí lekárnici patria pri overovaní liekov k najzodpovednejším v Európe

Bratislava, 10. 6. 2021 – Slovenská lekárnická komora (SLeK) v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre overovanie liekov (SOOL) a s aktívnou podporou ŠÚKL plne implementovali Európsku smernicu o overovaní pravosti liekov. Po skončení prechodného obdobia spojeného s overovaním pravosti liekov vo februári 2021 sú slovenskí lekárnici vyhodnocovaní ako jedni z najzodpovednejších lekárnikov v Európe. Vyplýva to z pravidelných mesačných reportov European Medicines Verification Organisation (EMVO), kde sa slovenskí lekárnici pravidelne umiestňujú na prvých priečkach rebríčka ohodnocujúceho počet verifikácií vzhľadom na veľkosť trhu v Európe. V týchto reportoch Európskej organizácie pre overovanie liekov figuruje okrem Slovenska všetkých 25 európskych krajín. Pacienti na Slovensku si teda môžu byť istí, že v kamennej lekárni falošný liek viazaný na recept, prípadne falzifikát lieku nedostanú.

V systéme na overovanie pravosti liekov sa každý deň vykoná približne 400 000 verifikácií. Slovenský verifikačný register obsahuje viac ako 340 miliónov balení, z ktorých bolo našimi lekárnikmi už deaktivovaných viac ako 170 miliónov balení, a teda výdaj 150 miliónov balení liekov pacientom bol našimi lekárnikmi overený a skontrolovaný v súlade s predmetnou legislatívou.

„,Chcem sa poďakovať všetkým lekárnikom za to, ako zodpovedne a dôsledne denne pristupujú k povinnosti overovania liekov, aby zabezpečili bezpečnú liečbu každého pacienta,“ uviedol Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory a doplnil: „Rovnaké pravidlá platia aj pre očkovacie vakcíny, ktorých pravosť je s rovnakou zodpovednosťou kontrolovaná.“

Overovanie pravosti liekov vyplýva z Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktoré dopĺňa smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

EMVO - Európska organizácia pre overovanie liekov bola zriadená Európskou komisiou na účely vykonávania smernice o falšovaných liekoch. Udržuje databázu jedinečných identifikátorov dodávaných farmaceutickým dodávateľom v súvislosti s každým balíkom predajnej jednotky, ktorý vyrábajú alebo prebaľujú.


Zdroj: Tlačová správa Slovenskej lekárnickej komory, 10. jún 2021