Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Kde získam informácie o lieku

Vďaka rozumnému užívaniu liekov dokážeme liečiť mnohé ochorenia, zmierniť ich príznaky, či stabilizovať náš zdravotný stav pri chronickom ochorení. Nastavenie účinnej a bezpečnej liečby nie je jednoduché a malo by zostať v rukách odborníka.

Spozorovali ste nežiaduci účinok lieku?

Každý liek môže spôsobovať nežiaduce vedľajšie účinky. Užívanie viacerých liekov súčasne zase môže vytvárať interakcie, napríklad zoslabiť alebo zosilniť účinok jedného z nich. Lieky tiež môžu reagovať s potravinami či nápojmi. 

Ak pociťujete akékoľvek neželané vedľajšie účinky lieku, venujte im patričnú pozornosť. V prvom rade sa vyhnite hľadaniu osvedčených rád na internetových stránkach či v diskusných fórach, aby ste predišli prípadným zdravotným komplikáciám. Všetky potrebné informácie o lieku nájdete v príbalovej informácii, ktorá je súčasťou balenia lieku. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nežiaduce reakcie, ktoré by mohli súvisieť s užitím lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Za vašu liečbu zodpovedáte predovšetkým vy a váš lekár. Pri akýchkoľvek pochybnostiach je preto dôležité poradiť sa najprv s ním. A to aj v prípade, že vám liek nevyhovuje a plánujete liečbu ukončiť. Nie každý liek musí nutne vyhovovať každému a váš lekár si je toho vedomý. Treba si uvedomiť, že pokiaľ liek samovoľne vysadíte, je to to isté, akoby ste váš zdravotný problém nikdy neriešili. 

Pokiaľ pociťujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v príbalovom letáku, nahláste to na ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Vaša liečba by mala byť bezpečná, ak je váš lekár zapojený v elektronických liekových knižkách (Zodpovedný lekár). Vďaka tomu vidí všetky vaše predpísané lieky, a to aj od iných špecialistov. Nežiaduce účinky môžu totiž vznikať aj kombináciou liekov na predpis, voľnopredajných liekov či výživových doplnkov. 

Vedeli ste, že ak užívate naraz päť druhov liekov, vystavujete sa približne 5 % riziku interakcií, pri desiatich druhoch je to už 10 % a pri dvadsiatich až 54 %?

Chcete si overiť bezpečnosť vzájomne užívaných liekov? 

Vyskúšajte aplikáciu Slovenskej lekárnickej komory INTERAKCIE LIEKOV, ktorá je bezplatná.

Pri predpisovaní nového lieku sa lekára vždy spýtajte, či ho môžete skombinovať s voľnopredajnými prípravkami, ktoré aktuálne užívate. Pokiaľ od vás lekár túto informáciu nedostane, môže v prípade zdravotných komplikácií márne hľadať ich príčinu. Pred návštevou ambulancie svojho lekára si spíšte zoznam všetkých predpísaných, voľnopredajných liekov aj výživových doplnkov, ktoré beriete.