Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Alternatíva k originálnym biologických liekom existuje

Počuli ste už o biologických a biologicky podobných liekoch? Poznáte, aký je medzi nimi rozdiel?

Väčšina pacientov si myslí, že lieky sú výrobné z chemických látok. Existuje však skupina liekov, ktoré pochádzajú zo živých organizmov, ktoré boli špeciálne upravené pomocou biotechnológie. Vyvíjajú ich už od 80-tych rokov, voláme ich biologické lieky. Patria k nim napríklad hormóny inzulín či rastový hormón. Biologickými liekmi sa liečia mnohé nádorové a autoimunitné ochorenia. Používajú sa napríklad v onkológii, v reumatológii, v dermatovenerológii,  a to nielen v dôsledku ich účinnosti, ale slúžia aj ako podporné liečivá.  

Prečo vznikli biologicky podobné lieky?

Vývoj biologických liekov je veľmi drahý a časovo náročný. Preto keď vyprší patent k originálnemu biologickému lieku, môže prísť na trh biologicky podobný liek, biosimilar. Ten je vyvinutý tak, aby bol veľmi podobný existujúcemu biologickému lieku. Veľmi podobný znamená, že biologicky podobný liek a jeho referenčný (originálny) liek sú v podstate rovnaké, hoci v ich účinných látkach sa menšie rozdiely môžu vyskytnúť. 

Biologické lieky totiž nemožno skopírovať, preto aj pri rovnakej molekulovej hmotnosti a napriek tomu, že sú produkované rovnakým typom buniek, môžu mať odlišné  farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti1. Napriek tomu sú však rovnako bezpečné a účinné ako referenčný liek. V Európskej únii sa používajú ako bezpečná alternatíva k originálnych biologickým liekom už viac než desať rokov.

Chcú vám zmeniť liečbu? O čo by ste sa mali zaujímať?

Prechod z liečby biologickým liekom na liečbu biologicky podobným liekom je samozrejme možný. Je však potrebné, aby zmenu lieku lekár odkonzultoval so samotným pacientom. Mal by ho poučiť o správnom užívaní lieku, upozorniť na možné obmedzenia. Aj pacient by sa mal aktívne zaujímať o svoju liečbu a pozorne si prečítať príbalový leták, ktorý dostane spolu so svojím liekom. V prípade podozrení na nežiaduce vedľajšie účinky by ich mal nahlásiť.

Chcete vedieť viac? Stiahnite si brožúrku

Pacienti kladú rôzne otázky o používaní biologicky podobných liekov v klinickej praxi.  Preto vám dávame do pozornosti brožúrku, ktorú pripravili pacienti pre pacientov v spolupráci s celým radom odborníkov pod záštitou Európskeho pacientskeho fóra (EPF). Môžete si ju stiahnuť tu. Brožúrka odpovedá na najčastejšie otázky, ktoré pacienti môžu mať v súvislosti s biologicky podobnými liekmi.


Biosimilars – generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov? MUDr. J. Sokol, PhD. a kol., str.
Autor: Petra Balážová, EUPATI Slovensko
Foto: pixabay.com