Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Ľ. Hlinková: Čo prináša centrálny nákup pacientom?

Viete, prečo je dôležité, aby zdravotná poisťovňa využívala centrálny nákup liekov? Ktoré lieky patria k najdrahším a koľko stála najdrahšia liečba pacienta poisteného vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni?  Pozrite si vo videu s PhDr. Ľubicou Hlinkovou, MPH, riaditeľkou odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov vo VšZP.