Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

J. Danielčáková: Kde sa informovať o doplatkoch za lieky?

Doplatky za lieky, a to najmä u chronických pacientov, môžu byť pre rodinný rozpočet veľkou záťažou. Už pri predpisovaní nového lieku by ste sa preto mali zaujímať aj o výšku doplatku a prípadne sa s lekárom poradiť o možnej lacnejšej náhrade. Ako ušetriť na svojich liekoch a na koho sa obrátiť, vám vo videu poradí PharmDr. Jana Danielčáková, farmaceutka z lekárne Dr.Max.


Kto má nárok na vrátenie doplatkov za lieky?

Zdravotné poisťovne majú zo zákona povinnosť vrátiť niektorým skupinám poistencov doplatky za lieky. Každá z týchto skupín má pritom stanovený tzv. limit spoluúčasti (ochranný limit), teda sumu, ktorou sa spolupodieľa na úhrade svojej liečby štvrťročne. 

Skupina poistencov
Výška limitu spoluúčasti za kalendárny štvrťrok
   Držiteľ preukazu ZŤP
12 €
   Invalidný dôchodca / Invalidný výsluhový dôchodca
12 €
   Invalidná osoba bez nároku na dôchodok
12 €
   Starobný dôchodca
30 €
   Výsluhový dôchodca
30 €
   Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
30 €
   Dieťa do 6 rokov
10 €
   Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
0 €


Ako funguje limit spoluúčasti?

Ak zaplatíte v jednom kalendárnom štvrťroku za lieky viac ako je váš limit spoluúčasti, spĺňate podmienky na vrátenie doplatkov za lieky. Vaša zdravotná poisťovňa vám za toto obdobie vráti sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. 

Príklad: Ako dôchodca máte limit spoluúčasti 30 eur. V mesiacoch apríl až jún ste však na doplatkoch za svoje lieky nechali v lekárni 50 eur. Vaša zdravotná poisťovňa vám teda vráti rozdiel výšky zaplatených doplatkov (50 eur) a limitu spoluúčasti (30 eur), teda celkom 20 eur. 

Pozor, nie vždy platí, že zdravotná poisťovňa preplatí pacientovi doplatky za lieky v plnej výške. Zákon totiž ustanovuje, že vrátená suma môže byť len vo výške najlacnejšieho lieku. Ak teda užívate drahší liek a na trhu existuje aj lacnejšia alternatíva vašej liečby, zdravotná poisťovňa vám vráti výšku doplatku lacnejšieho lieku. 

Limit spoluúčasti sa vzťahuje len na lieky na predpis, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Neplatí teda pre voľnopredajné lieky a výživové doplnky, ktoré si bežne kupujete v lekárni v plnej výške.

Čo musíte ako poistenec urobiť?

V prípade, že spĺňate kritéria na vrátenie doplatkov za lieky, vaša zdravotná poisťovňa vám ich automaticky preplatí. Nemusíte teda nikam chodiť, ani túto skutočnosť svojej zdravotnej poisťovni nahlasovať, či si podávať žiadosť o ich vrátenie.

Zdravotná poisťovňa vám v lehote 90 kalendárnych dní od ukončenia daného štvrťroka zašle peniaze na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou priamo na vašu adresu. V prípade, že prekročíte limit spoluúčasti o menej ako 3 eurá za kalendárny štvrťrok, vaša zdravotná poisťovňa vám túto sumu neuhradí, ale ju presunie do ďalšieho kalendárneho štvrťroka. O svoje peniaze teda neprídete, len budú pripočítané v nasledujúcom období.

Aké ďalšie možnosti ponúkajú zdravotné poisťovne?

Všeobecná zdravotná poisťovňa vám prostredníctvom online kalkulačky (na konci článku) uľahčí výpočet vašich doplatkov za lieky. Stačí, ak si v nej zvolíte skupinu, do ktorej v rámci limitu spoluúčasti patríte, obdobie, za ktoré si chcete vypočítať výšku vrátených doplatkov a následne už len vyberiete konkrétne lieky a ich počet.
Dôvera zdravotná poisťovňa je jednou z dvoch zdravotných poisťovní, ktoré ponúkajú svojim poistencom vrátenie doplatkov za lieky aj nad rámec zákonom stanoveného limitu spoluúčasti. Dôvera prepláca doplatky za lieky deťom do 18. roku života a jeho rodičom až do výšky 200 eur na jedného poistenca. Viac informácií a postup, ako o vrátenie doplatkov za lieky v poisťovni Dôvera požiadať, nájdete tu.
Union zdravotná poisťovňa prepláca svojim poistencom doplatky za lieky nad rámec zákonom stanoveného limitu spoluúčasti, a to deťom do 17 rokov života, bez akéhokoľvek finančného limitu. Viac informácií a postup, ako o vrátenie doplatkov za lieky v poisťovni Union požiadať, nájdete tu.