Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

M. Snopková: Čo sú biologicky podobné lieky?

Biologické (referenčné) lieky pomáhajú mnohým pacientom v liečbe závažných ochorení, ako sú napríklad nádorové či zápalové ochorenia. Vývoj týchto liekov je však veľmi drahý a časovo náročný. To môže mať za následok, že sa pacienti k svojej biologickej liečbe nedostanú v takej miere, v akej by potrebovali. Štát si ich jednoducho nemôže dovoliť. Zlepšiť prístup pacientov k takejto liečbe by mohli biologicky podobné lieky, ktoré sú lacnejšie. O aké lieky ide priblíži vo videu PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. zo Slovenskej lekárnickej komory.

Prečo sú biologicky podobné lieky lacnejšie?

Na jednej strane vychádza vývoj takýchto liekov z vedeckých poznatkov získaných pri referenčnom lieku. To znamená, že nie je potrebné znova opakovať všetky klinické štúdie, ktoré už boli realizované, a teda náklady pri testovaní takýchto liekov budú nižšie. Na strane druhej musí biologicky podobný liek pri uvádzaní na trh konkurovať cenou referenčnému lieku, je teda predpoklad, že sa bude ponúkať s nižšou cenou.

Pozrite si aj video Čo sú biologické lieky?