Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Z. Baťová: Čo je nežiaduci účinok lieku?

Užívanie liekov môže pacientovi priniesť nielen liečebné, ale v niektorých prípadoch aj vedľajšie nežiaduce účinky. Tie sa môžu prejaviť rôzne a to aj u toho istého lieku. Preto je dôležité pozorne čítať zoznam nežiaducich účinkov v príbalovom letáku lieku, a to ešte pred zahájením liečby. Tento zoznam nás nemá odstrašiť, ale upriamiť našu pozornosť na to, čo možno po užití lieku očakávať a čo si všímať. Čo sú nežiaduce účinky a ako sa vyhodnocujú, vám vo videu vysvetlí PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.