Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Generiká nie sú menej účinné, no zväčša sú lacnejšie

Možno sa vám už stalo, že vám lekár alebo lekárnik ponúkol pri lieku na predpis viacero alternatív. Dostali ste na výber – originálny liek alebo generikum? Rozhodnúť sa nebolo jednoduché, a tak ste sa po chvíli váhania napokon predsa len priklonili k odporúčaniu odborníka. Ako je však možné, že jeden liek má viacero alternatív a ako si spomedzi nich správne vybrať?

ČO MI LEKÁR ALEBO LEKÁRNIK PRI ALTERNATÍVE PONÚKA?

Generický liek alebo generikum je plnohodnotnou alternatívou originálneho lieku. Generiká sú vyrábané ako kópie originálnych liekov, ktorým vypršala patentová ochrana. Zvyčajne sú vyrábané iným výrobcom, ako je držiteľ pôvodného patentu, no nie vždy je to pravidlom.

Naopak lieky, ktoré sú uvedené na trh ako prvé svojho druhu (obvykle výrobcom, ktorý ich vyvinul), sa nazývajú originálne lieky. V zásade existuje pre jednu účinnú látku vždy jeden originálny produkt a niekedy aj niekoľko desiatok generických alternatív. Tieto lieky sú však rovnocenné, pretože sú rovnako bezpečné, rovnako kvalitné a obsahujú rovnakú účinnú látku či kombináciu účinných látok. Kontroluje to a garantuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

LÍŠI SA GENERICKÝ A ORIGINÁLNY LIEK ZLOŽENÍM?

Generický liek musí obsahovať rovnakú účinnú (liečivú) látku ako originálny liek, ktorá musí byť prítomná v rovnakom množstve. Okrem množstva musí, samozrejme, spĺňať aj najvyššie nároky na kvalitu a pôvod liečiva, aby mohol byť daný liek uvedený na trh. V čom sa môžu generiká odlišovať nielen medzi sebou, ale aj v porovnaní s originálnym liekom, sú pomocné látky, vďaka ktorým výrobca môže meniť liekovú formu – teda či bude mať liek podobu tablety, kapsule, injekcie či kvapiek.

Z tohto dôvodu môžu lieky s rovnakou liečivou látkou a rovnakou silou vyrábané dvoma rôznymi výrobcami vyzerať úplne inak, avšak účinok majú rovnaký. 

TIP: Obsah pomocných látok môže hrať úlohu hlavne u pacientov, ktorí majú alergiu alebo intoleranciu na niektorú z pomocných látok. Asi najsledovanejším je obsah laktózy, ktorá sa využíva ako plnivo tablety. Z tohto dôvodu môžu niektorým pacientom vyhovovať viac generické prípravky než originálne lieky. Nezabudnite preto svojho lekára či lekárnika vždy informovať o svojich alergiách a intoleranciách. 

AKO JE TO TEDA S ÚČINKOM GENERICKÝCH LIEKOV?

Aby bolo zaručené, že generický liek bude účinkovať rovnako ako originálny liek, vyžadujú kontrolné orgány špeciálne testy, ktoré to dokážu. Jedným z nich je test liekovej formy z hľadiska schopnosti uvoľniť liečivú látku. V rámci tejto skúšky sa testuje, či sa bude tableta alebo kapsula v žalúdku dobre rozpadať, a aký čas jej to bude trvať v porovnaní s originálnym liekom. Naopak, u foriem s postupným uvoľňovaním liečiva, musí byť tento rozpad pozvoľný. Druhým, veľmi dôležitým testom, je test bioekvivalencie, ktorý sa vykonáva na dobrovoľníkoch. Ide o dôkaz, že hladiny liečiva v krvi dosiahnuté po podaní príslušného lieku budú u generika a originálneho liečiva rovnaké.

Aj na základe týchto testov teda môžeme tvrdiť, že generické lieky sú bezpečne zameniteľné s originálnymi liekmi a väčšina pacientov z nich môže profitovať nielen po zdravotnej, ale aj finančnej stránke. Mnohé generiká sú totiž často aj liekmi bez doplatku pacienta.

Vedeli ste? Občas sa dokonca môže stať, hlavne u veľkých farmaceutických firiem, ktoré samé produkujú originálny liek, že generikum je v podstate len „prebalený“ originál - takzvané autogenerikum. Vtedy dokážeme s veľkou istotou povedať, že liek bude mať úplne rovnaké vlastnosti, avšak jeho cena bude výrazne nižšia.

KEDY RADŠEJ LIEKY NEZAMIEŇAŤ?

Prvým a najdôležitejším bodom je vyhýbať sa liekom zakúpeným mimo lekárne (napríklad v internetových obchodoch, najmä tých zo zahraničia). U týchto liekov nie je záruka kvality, pôvodu a ani reálneho obsahu účinných zložiek. Cena síce môže vyzerať lákavo, ale vážne ohrozenie zdravia za to určite nestojí.

Ďalším rizikom je užívanie toho istého liečiva vo viacerých liekoch. Keďže sa obchodné názvy liekov môžu často odlišovať, treba si stále všímať názov účinnej látky, ktorý je vždy uvedený na krabičke menšími písmenami a uistiť sa, že liek neužívate duplicitne. Riziko je výrazne vyššie u starších pacientov, ktorí si dávkujú lieky sami. Je preto vždy lepšie držať sa „toho, čo poznajú“ alebo sa poriadne uistiť, že porozumeli dávkovaniu liekov. Opatrnosť je tiež na mieste pri zámene lokálne pôsobiacich preparátoch vstrebávajúcich sa do tela cez pokožku a sliznice (náplasti, nosové a inhalačné lieky a pod.). Ak si nie ste v súvislosti s vašou liečbou čímkoľvek istí, radšej sa obráťte o pomoc a radu na svojho lekára či lekárnika, a to skôr než liek užijete.


Autor článku: PharmDr. Adriána Ondirová, farmaceutka z lekárne Dr.Max, Košice
Foto: pixabay.com