Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Generiká nahradia originálne lieky, sú aj lacnejšie

Chcete ušetriť na výdavkoch za lieky? Pýtajte si v lekárni generiká,  sú vždy lacnejšie ako originálny liek.

Uvedenie nového lieku na trh je zdĺhavý proces. Trvá v priemere 12 rokov a vyžaduje obrovské množstvo finančných prostriedkov, niekedy aj niekoľko miliárd eur. Preto  po uvedení nové lieku má naň jeho výrobca počas 20 rokov exkluzívne právo - ako jediný ho môže vyrábať a predávať. V niektorých prípadoch to môže byť ešte aj niekoľko rokov dlhšie. Keď patentová ochrana vyprší, môžu ďalšie farmaceutické firmy začať liek kopírovať. Vďaka tomu môžeme my, pacienti, na liekoch ušetriť nemalé sumy. Šetria sa tak aj peniaze v zdravotníctve, ktoré sa môžu použiť na liečbu ďalších pacientov, drahšie, inovatívne lieky či na obnovu nemocníc.

Nakoľko si do ceny za originálny liek výrobca započítava aj náklady na jeho výskum, či na vývoj ďalších nových liekov, býva samozrejme drahší. Až po vypršaní patentu môžu aj iné farmaceutické spoločnosti liek s rovnakou účinnou látkou vyrábať. Takýto liek sa volá generikum. Napriek tomu, že má iný názov ako originálny liek, účinná látka v ňom je rovnaká ako v pôvodnom origináli. Zhodovať sa musí aj jej množstvo.  Práve účinná látka je liečivo, ktoré nám má pomôcť v boji s naším ochorením. Pri náhradných liekoch, teda generikách, sa dbá na to, aby mohli bez rizika nám, pacientom, nahradiť originálne lieky.

Iný názov, rovnaká účinná látka

Je generikum úplne rovnaké ako originál? Účinná látka je rovnaká vždy. Malé rozdiely sú najčastejšie v pomocných látkach ako farbivá, škroby alebo cukry, čo by však nemalo mať vplyv na účinnosť lieku. Generický liek môže mať aj inú liekovú formu, ako aj farbu, čo však na účinok taktiež vplyv nemá. Niekedy sa môže výnimočne stať, že pacientovi nevyhovuje konkrétny generický liek a môže užívať len iné generikum, prípadne iba originálny liek.

Generiká sú lacnejšie

Ako je to s cenou generík? Generické lieky sú vždy lacnejšie, keďže ich výrobcovia nemusia platiť vysoké náklady na objavenie účinnej látky a testovanie jej bezpečnosti. Aj proces ich schvaľovania je jednoduchší, keďže ide o repliky, využívajú sa poznatky, ktoré sa získali pri skúsenostiach s jeho originálnou verziou. Ak si teda namiesto originálneho lieku zvolíme generický, môžeme výrazne ušetriť. Sú generiká naozaj bezpečné? Generické lieky musia spĺňať rovnaké bezpečnostné štandardy ako tie originálne. Pred tým, ako sa generikum dostane na trh, robí sa bioekvivalenčná štúdia. Tá musí potvrdiť, že v tele máme rovnaké množstvo účinnej látky ako v prípade originálnej verzie lieku, čo má zabezpečiť efektívnu liečbu, ako aj bezpečnosť nás, pacientov. Výrobcovia generík sú tiež kontrolovaní rovnako ako výrobcovia originálnych liekov. 

Generická preskripcia

Lekári na Slovensku majú v súčasnosti  povinnosť písať na lekársky predpis nie názov konkrétneho lieku, ale jeho účinnej látky, spolu s informáciou o forme daného lieku (napríklad tablety, sirup), silu a veľkosť balenia. Ide o tzv. generickú substitúciu. Týka sa iba liekov, ktoré sa užívajú v tabletách. V rámci generickej substitúcie sa môžu meniť nielen originálne lieky za generické, ale aj naopak. Rovnako je možná aj zámena jedného generického lieku za iný.  

V lekárni sa my, pacienti, môžeme rozhodnúť, ktorý liek s rovnakým liečivom si vyberieme.  Rozdiely medzi jednotlivými liekmi nám povie lekárnik, ktorý je odborníkom na lieky.

Napriek tomu, že lieky na Slovensku sa majú genericky predpisovať už od roku 2011, v praxi to tak veľmi nevyzerá. Skúsenosti zdravotných poisťovní ukazujú, že na väčšinu receptov na  lieky nám lekári píšu nielen názov účinnej látky, ale aj konkrétny názov lieku, čo im zákon umožňuje.
Ak by sme však my, pacienti, siahli po lacnejších variantoch liekov, ušetrili by sme slovenskému zdravotníctvu na doplatkoch milióny eur ročne.  Napriek tomu, že lekár  odporúča konkrétny liek, nie je našou povinnosťou vybrať si práve ten. Môžeme si zvoliť aj jeho lacnejšiu verziu s rovnakým liečebným účinkom.

Lacnejšie náhrady existujú napríklad v prípade antibiotík, liekov na vysoký krvný tlak, cholesterol či na srdce, ale aj pri antidepresívach. V odôvodnených prípadoch lekár môže zakázať výdaj generického lieku, musí to však zdôvodniť a zapísať aj do našej zdravotnej dokumentácie. Týka sa to najmä prípadov liekov na rakovinu pre onkologických pacientov či inzulínov pre diabetikov, alebo iných liečiv, zväčša bielkovinového charakteru. Platí, že generiká možno nájsť iba pri chemických liekoch. Avšak aj v prípade biologických liekov začínajú vznikať po strate patentovej ochrany ich náhrady. Nevolajú sa však generiká, ide o  tzv. biosimilary.

Pomôže lieková kalkulačka 

K lepšej orientácii v originálnych a generických liekoch nám môže pomôcť lieková kalkulačka, ktorú nájdeme na webovej stránke ministerstva zdravotníctva. Po zadaní názvu lieku do kalkulačky sa na obrazovke objavia všetky lieky, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku, ale sú od rôznych výrobcov.  Ľahko tak zistíme, ktorá verzia lieku je pre nás najdrahšia a ktorá najlacnejšia, ako aj koľko môžeme na doplatkoch ušetriť. Liekové kalkulačky majú na svojich weboch aj zdravotné poisťovne. Na lacnejšiu verziu predpísaných liekov sa môžeme tiež vždy opýtať aj svojho lekára alebo lekárnika.