Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Informácie o závislosti od liekov sú podľa Slovákov najmenej dostupné

Dostupnosť informácií o možných rizikách vedúcich k vzniku závislostí je podľa Slovákov najlepšia u drog, alkoholu či tabakových výrobkov. Náš prieskum zároveň odhalil, že za najmenej dostupné považujú ľudia informácie o závislosti od liekov. 


Z času na čas užije liek každý jeden z nás. Liekovou závislosťou sú pritom ohrození predovšetkým tí pacienti, ktorí nedokážu udržať užívanie svojich liekov pod kontrolou. Prieskum 2muse realizovaný koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov ukázal, že viac ako tretina ľudí považuje informácie o závislosti od liekov za najmenej dostupné. V rebríčku informovanosti sa tak lepšie umiestnila aj závislosť od internetu či hazardných hier.

Čo presne znamená pojem lieková závislosť, vedelo len 39 % opýtaných. Každý dvadsiaty o tomto možnom nežiaducom účinku nemal žiadnu vedomosť. Lieková závislosť môže mať viacero podôb. Tú fyzickú, ktorá sa prejavuje nástupom bežných abstinenčných príznakov v dôsledku vynechania dávky, vyvoláva v skutočnosti len niekoľko skupín liečiv. Abstinenčné príznaky môžu byť natoľko silné, že pacient sa môže ocitnúť až v ohrození života. Ak pacient trpí psychickou závislosťou, pociťuje silné nutkanie liek opätovne užiť pre dosiahnutie vlastného uspokojenia. Vyvinúť sa však môže aj tzv. tolerancia, ktorá sa prejavuje ako potreba zvyšovať si dávku lieku. Znamená to, že telo si na liek zvykne natoľko, že pôvodne predpísaná dávka na dosiahnutie pôvodného účinku už nestačí.

Riziko vzniku liekovej závislosti ovplyvňuje samotná látka, teda liečivo, ktoré má potenciál ju vyvolať, ale aj dávka, frekvencia či doba užívania daného lieku. Čím dlhšie takýto rizikový liek pacient užíva a čím vyššia je jeho dávka, tým vyššie je aj riziko liekovej závislosti.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa za prvé tri kvartály minulého roka umiestnil jeden z takýchto rizikových liekov v prvej dvadsiatke najužívanejších liekov. Z pomerne známeho lieku zo skupiny benzodiazepínov, ktorý sa využíva v liečbe stavov úzkosti a je viazaný na lekársky predpis, sa za trištvrte roka vydalo takmer 400-tisíc balení. Pomerne vysoko sa v rebríčku umiestnil aj ďalší liek, ktorého užívanie môže viesť k vzniku liekovej závislosti. Tento liek zo skupiny hypnotík a sedatív, rovnako viazaný na lekársky predpis, sa používa na krátkodobú liečbu nespavosti u dospelých. Za rovnaké obdobie sa na Slovensku vydalo takmer 350-tisíc balení tohto lieku.

Aj napriek tomu, že s liekovou závislosťou sa môže stretnúť prakticky ktokoľvek, osveta v tejto oblasti nie je dostatočná. Ukazujú to napokon aj výsledky prieskumu. „V rámci projektu Lieky s rozumom prinášame pacientom, ale aj širokej verejnosti, užitočné informácie o tom, ako predísť vzniku liekovej závislosti, prípadne na koho sa obrátiť, ak sa už tento nežiaduci účinok u pacienta prejaví,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Ako dodáva, v prevencii liekovej závislosti je najdôležitejšie dodržiavať pokyny lekára a akékoľvek problémy s liečbou s ním aj odkonzultovať. „Nie je nič horšie, ako keď si pacient svojvoľne upraví dávkovanie svojho lieku, pretože má pocit, že dávka, ktorú mu predpísal lekár, už mu nestačí,“ uzatvára.


Zdroj: tlačová správa Asociácie na ochranu práv pacientov SR z výsledkov prieskumu pre projekt Lieky s rozumom (realizovaný agentúrou 2muse v decembri 2020)  
Foto: pixabay.com