Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Závislosť od liekov patrí do rúk odborníka!

Pomáhajú nám v liečbe ľahších ochorení, aj v boji s tými zákernými a náročnejšími protivníkmi. Tlmia nepríjemné príznaky, či zlepšujú kvalitu života tým pacientom, na ktorých ochorenie ešte neexistuje účinná liečba. Lieky však so sebou neprinášajú len benefity. Okrem nežiaducich účinkov, s ktorými treba počítať vždy, si môžeme užívaním niektorých liekov privodiť dokonca závislosť.

Ako ukázal náš prieskum realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 012 respondentov, až 95 % ľudí vie o tom, že na niektoré lieky je možné vytvoriť si závislosť. Väčšina z nich sa o tom dočítala na internete (59 %), iných na to upozornil lekár (47 %) alebo lekárnik (31 %). Každý piaty sa dokonca s takouto závislosťou stretol vo svojom okolí, čo len potvrdzuje, že lieková závislosť nie je ojedinelým problémom.

Ako sa závislosť od liekov prejavuje?

Mnoho pacientov, ktorí pravidelne užívajú lieky, sa obáva vzniku závislosti. Pravdou však je, že o riziku vzniku závislosti musíme v prvom rade vedieť a následne dbať na to, aby sme dokázali udržať pod kontrolou dávkovanie takýchto liekov. Rozhodujúca je pritom samotná látka, ktorá môže vyvolať závislosť, dávka, frekvencia a doba užívanie daného lieku.

Lieková závislosť môže mať niekoľko podôb:

  • Psychická závislosť je túžba či nutkanie opätovne užiť liek, a to za akúkoľvek cenu, s cieľom dosiahnutia vlastného uspokojenia a navodenia pocitu eufórie, úniku od starostí všedných dní, a podobne.
  • Fyzická závislosť predstavuje nástup abstinenčných príznakov v dôsledku vynechania dávky. Pri niektorých liekov však môžu byť natoľko silné, že ohrozujú pacienta na živote, napríklad pri vysadení morfínu hrozí obehové zlyhanie, pri antiepileptikách epileptické záchvaty.
  • Tolerancia je návyk, ktorý vedie k nutnosti zvyšovať dávku pre dosiahnutie pôvodného účinku. Znamená to teda, že telo si na liek zvykne natoľko, že pôvodne predpísaná dávka mu už nestačí.


Ktoré lieky môžu viesť k vzniku závislosti?

Závislosť sa môže vytvoriť v prípade užívania liekov na predpis, ale aj niektorých voľnopredajných. Takéto lieky obsahujú napríklad narkotické analgetiká, hypnotiká a anxiolytiká, tlmivé látky či stimulanciá nervového systému. Ide prevažne o lieky, ktoré ovplyvňujú náladu či správanie.Lieky s utlmujúcimi účinkami, ktoré užívame napríklad na liečbu úzkosti či nespavosti. Účinky týchto liekov však majú široké zastúpenie a používajú sa aj pri liečbe psychiatrických porúch či epilepsie.

  • Lieky s obsahom stimulujúcich látok, ktoré sa využívajú napríklad pri liečbe pacientov s ADHD, pri narkolepsii či poraneniach mozgu.
  • Lieky na liečbu silných bolestí, ktoré sa používa zväčša pri tlmení bolesti u onkologických pacientov.
  • Voľnopredajné lieky ako napríklad kvapky proti kašľu, lieky proti bolesti, či kvapky proti nádche môžu tiež vyvolať závislosť, i keď v tomto prípade sa vo väčšine prípadov nejedná o život ohrozujúci stav, ale len o ďalšie zbytočné a zdĺhavé zdravotné problémy.

Ako sa lieči lieková závislosť?

Závislosť od liekov spôsobí, že bunky sa natoľko prispôsobia chemickým zmenám v našom tele, že vytvoriť normálny stav si vyžaduje komplexnú liečbu. Tá môže prebiehať ambulantne, alebo umiestnením v špecializovaných zariadeniach, tzv. lôžková liečba.

Celý proces liečby sa odvíja od typu látky, stupňa závislosti a ďalších faktorov, ktoré sa môžu od prípadu k prípadu líšiť. O liečbe preto vždy rozhoduje v prvom rade lekár – psychiater. V prvok kroku je pri liekovej závislosti potrebné pristúpiť k detoxikácii, a to buď postupným alebo náhlym vysadením lieku, ktorý viedol k vzniku závislosti, prípadne jeho nahradením iným bezpečnejším liekom. Vynechanie takejto látky môže mať rôzny priebeh, preto je potrebné, aby sa tak udialo pod dohľadom lekára. Po detoxikácii ešte nemá pacient vyhraté a je nevyhnutné pristúpiť k rehabilitácii, psychoterapii, ktorá môže zahŕňať individuálne osobné konzultácie či skupinové podporné sedenia pacientov s podobným problémom.

V prípade, že máte vy alebo váš blízky problém so závislosťou, môžete sa obrátiť napríklad na Centrum pre liečbu drogových závislostí, ktoré sídli v Bratislave a poskytuje bezplatné poradenstvo telefonicky na čísle +421 2 53 417 464, prípadne e-mailom na cpldz@cpldz.sk.


Zdroje:
Roman Hudec, Jana Tisoňová, Problém liekových závislostí a fakty o opioidoch, Via pract., 2008, roč. 5 (9): 381–382; http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3376&magazine_id=1
National Institute on Drug Abuse, www.drugabuse.gov
Foto: pixabay.com