Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Viete, čo sú liekové interakcie?

Lieky užívame preto, aby nám pomohli vyliečiť naše ochorenie. Ako sa však hovorí, aj priveľa dobrého škodí, a to niekedy platí aj v prípade liekov.

Preto, ak ich užívame viacero naraz, nikdy by sme to nemali zabudnúť povedať nášmu lekárovi. Ak si na toto pravidlo nespomenieme u lekára, stále máme možnosť poradiť sa v lekárni. Prečo je to také dôležité?  Lieky môžu so sebou vzájomne reagovať a namiesto želaného pozitívneho účinku sa môže objaviť negatívny nežiaduci účinok. Môžeme si tak nakoniec aj uškodiť, a to určite nikto z nás nechce.

Lieky  sa totiž môžu vzájomne ovplyvňovať a vznikajú tzv. liekové interakcie. Niekedy bývajú aj  pozitívne, často však, naopak, zmenia účinok liečby. Ten sa môže oslabiť alebo zosilniť. A to pochopiteľne nie je dobré. Následné dopady na naše zdravie môžu aj nemusia byť vážne. Kombinovanie viacerých liekov môže tiež spôsobiť vznik nežiaducich účinkov a prirobiť nám k pôvodnému ochoreniu ešte viac starostí. Niektoré nežiaduce účinky nás môžu dokonca ohroziť až na živote. 

Za pojmom liekové interakcie sa skrýva medicínsky problém, o ktorom sa v posledných rokoch čoraz častejšie hovorí. Týka sa aj nás, slovenských pacientov. Skúsenosti zdravotných poisťovní ukazujú, že aj na Slovensku majú pacienti predpísané lieky, ktoré vzájomne reagujú, ako aj tie, ktoré by sa naraz užívať nemali.

Ročne ide o státisíce liekových interakcií, pričom tisícky sú závažné. Nie všetky interakcie sú však nebezpečné, asi v pätine prípadov môžu, nám pacientom, aj prospieť.

Nežiaduce liekové interakcie však často vedú k zdravotným problémom a nezriedka aj k hospitalizáciám. Koľko presne je takýchto prípadov na Slovensku, je ťažké povedať, keďže chýbajú štatistiky. V susednej Českej republike odhadujú, že ročne sú takéto interakcie príčinou asi 3400 hospitalizácií a dokonca aj stoviek úmrtí pacientov. Navyše, nadmerné užívanie liekov, najmä proti bolesti, môže u nás, pacientov, viesť až k vzniku závislosti, porovnateľnej s inými návykovými látkami.

Kedy nám hrozia liekové interakcie? Riziko stúpa s počtom užívaných liekov. Najviac ohrození sú preto chronicky chorí pacienti, ktorí zvyčajne užívajú viacero liekov naraz. Nie je ničím neobvyklým, keď majú naši starí rodičia na stole niekoľko krabičiek liekov. Najčastejšie dochádza ku kontraindikáciám v prípade liekov na srdcovocievne ochorenia, liekov na kostrovo-svalový a nervový systém. Preto je vždy dôležité informovať lekára, ktorý nám predpisuje lieky, aj o ďalších, ktoré užívame. Aby nám mohol predpísať liečbu, ktorá nám pomôže, potrebuje poznať všetky informácie, ktoré by na ňu mohli mať vplyv. Ak pochybujeme, či sme lekárovi povedali o všetkých liekoch, môžeme sa na prípadné  liekové interakcie kedykoľvek spýtať aj lekárnika v lekárni.

Dáta zo zdravotných poisťovní potvrdzujú, že mnoho z nás, pacientov, užíva naraz lieky predpísané od rôznych lekárov. Tabletky nám predpíše napríklad všeobecný lekár, neurológ aj kardiológ. Viacerí však lekárom zabudneme povedať, že užívame aj iné lieky, prípadne si nepamätáme ich názov. Pacient je laik, ktorý nie vždy vie poskytnúť presný názov, alebo množstvo liečiva v lieku. Lekár tak môže iba hádať, akú liečbu nám jeho kolega predpísal. Názvy všetkých liekov si možno preto spísať na papier, aby sme na niektorý v ambulancii nezabudli.

Problémom tiež je, že pacienti často svojvoľne doma v dobrej viere, že si pomôžu, skombinujú v minulosti nedoužívané lieky s novými predpísanými. Prípadne si k liekom na predpis dokúpia pre rovnaké či iné zdravotné problémy aj voľnopredajné. Napríklad lieky na hnačku či trávenie môžu ovplyvniť účinnosť liečby. Problémom môžu byť aj niektoré bylinné produkty. Platí preto, že ak si k liekom na predpis chceme dokúpiť ďalšie, poradíme sa s lekárnikom a vyvarujeme sa tak možných zdravotných problémov.

Čo s tým môžu robiť lekári a čo my pacienti? Niektoré zdravotné poisťovne už v súčasnosti prevádzkujú elektronické liekové knižky. Tie umožňujú lekárom, ktorí sú na ne pripojení, vidieť v reálnom čase aktuálne, ale aj v minulosti predpísané lieky. Ale aj my, pacienti, môžeme prispieť svojím dielom k ochrane vlastného zdravia. Napríklad aj tým, že budeme vždy dodržiavať predpísanú liečbu a nebudeme svojvoľne kombinovať lieky, ktoré nájdeme doma. Rovnako je v našom vlastnom záujme, aby sme sa lekárov a lekárnikov pýtali na možné interakcie a lepšie kombinácie predpísaných liekov.