Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Srdciari sú najviac ohrození interakciami

Kardiologickí pacienti užívajú najväčšie množstvo liekov, okrem ochorenia srdca sa často liečia aj na ďalšie ochorenia. Užívajú teda najviac kombinácií liekov, ktoré sa neodporúčajú a môžu užívať len pod dohľadom lekára. Mnohé z kombinácií liekov im môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Ak napríklad takýto pacient pociťuje bolesti a únavu svalov, pritom nevykonával fyzicky náročnú aktivitu, mohla to zapríčiniť kombinácia liekov na vysoký cholesterol (tzv. statínov) a liekov na poruchu srdcového rytmu (liečivá amiodarón, verapamil, diltiazem).Užívanie liekov na krvné zrazeniny a liekov na poruchy srdcového rytmu (liečivo amiodarón) môže zapríčiniť krvácanie z nosa, vznik modrín, ale aj prasknutie a krvácanie žalúdočného vredu.
Lieky riediace krvné zrazeniny (liečiváwarfarín, klopidogrel) v kombinácii s tabletkami na žalúdočné vredy alebo Helicobactera pylori (liečivá omeprazol, klaritromycín) dokonca môžu spôsobiť infarkt, mŕtvicu či prasknutie a krvácanie žalúdočného vredu. 

Ak vám bola vaším lekárom predpísaná liečba, v každom prípade ju dodržte. Zmeny v užívaní liekov vždy najprv skonzultujte so svojím alebo iným lekárom, či lekárnikom.