Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Prečo by mali lekári poznať všetky vaše lieky?

Článok je súčasťou 4-dielneho seriálu o liekových interakciách a ako im zabrániť, pripravený kolektívom autorov zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Až 85 druhov liekov za rok predpísali v minulosti lekári jednému z našich poistencov. Stalo sa tak pred šiestimi rokmi, v čase, keď sme začali rozmýšľať, ako umožniť, aby lekári liečili bezpečnejšie.

Moderná medicína totiž so sebou priniesla nielen nové lieky, ale aj ich zvyšujúcu sa spotrebu. Slovenskí lekári však nemali dostupné žiadne jednoduché nástroje, ako mať také množstvá predpísaných látok pod kontrolou a zároveň predvídať ich vzájomné účinky na organizmus pacienta.

Lieky

Chceli sme, aby lekári mali možnosť jednoducho kontrolovať predpisovanú liečbu, a aby mohli zabrániť nežiaducim účinkom, či dokonca užívaniu kontraindikovaných liekov – liekov, ktoré sa nesmú užívať súčasne, nakoľko sa ich účinky vzájomne ovplyvňujú nežiaducim spôsobom. Cieľom tohto nástroja malo byť, aby liečba našich poistencov bola bezpečnejšia a účinnejšia.

Môžu mi lieky uškodiť?

Občas angína či zriedkavé bolesti hlavy liečené tabletkami nie sú z pohľadu bezpečnosti liečby rizikom. Ale čím viac rôznych druhov tabliet užívate, tým vyššie je riziko, že medzi nimi vznikne nežiaduci vzťah. Odborne sa tomu hovorí lieková interakcia.
Najmä u polymorbídnych pacientov, čiže u pacientov s viacerými ochoreniami naraz, by mali lekári dôkladne poznať vzájomné účinky liekov, ktoré sú im predpisované. V týchto prípadoch je takmer nemožné užívať menej liekov, či nekombinovať tie s vysokým interakčným potenciálom.

Lekár by mal zohľadňovať možný vznik liekovej interakcie a predpisovať obozretne s ohľadom na ostatné užívané lieky.

Pri predpise liekov z viac ako 5 rôznych ATC skupín jednému pacientovi vzniká riziko vzniku interakcie medzi nimi. Pri užívaní 1 až 5 liekov súčasne sa odhaduje asi 4-percentný výskyt nežiaducich reakcií, kým pri počte užívania 16 až 20 liekov súčasne sa môžu vyskytnúť vo viac ako 50 percentách.

V skupine od 5 do 10 rôznych druhov liekov je v Dôvere približne 65-tisíc pacientov mesačne, od 10 do 15 druhov je to cca. 4 500 pacientov a viac ako 15 druhov užíva 450 pacientov.

Interakcie rozlišujú odborníci podľa stupňov závažnosti. Poznáme menej závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie. Na tie posledné menované upozorňujú výrobcovia v príbalových letákoch liekov.

Aby bola liečba bezpečnejšia

Liečivá pôsobia nielen na ochorenie, ale aj vzájomne medzi sebou. Nevhodná kombinácia rôznych druhov môže liečbu jedného ochorenia spomaliť, či, naopak, urýchliť a bez dohľadu lekára spôsobiť nepríjemné ťažkosti.
Napríklad, u pacienta s vysokým krvným tlakom, je nevhodná kombinácia liekov rilmenidínu a betablokátorov proti zástave srdca (metoprolol, bisoprolol, carvedilol a nebivolol), pretože tieto lieky vzájomne zabránia účinnej liečbe. Môžu svoje účinky zosilňovať alebo zoslabovať. Lekár, ktorý nevie, že jeho pacient užíva jeden z týchto liekov, márne čaká na pozitívny výsledok terapie.

Nežiaduce účinky

I keď vo väčšine prípadov neželané liekové interakcie spôsobia len ďalšie zdravotné ťažkosti, v jednom až dvoch percentách prípadov môžu skončiť aj smrťou pacienta. Oveľa vyšší počet je takých, ktorí pre nevhodnú liečbu skončia v nemocnici – v literatúre sa uvádza 10-20 % hospitalizácií spôsobených práve nesprávnou kombináciou liekov. Niekedy sa liekové interakcie používajú ako zámerná terapia – najmä u pacientov s ochorením srdca a ciev. Deje sa tak len pod dohľadom lekára, ktorý kontroluje, kedy, v akých dávkach, a čo presne pacient užíva. Mrzuté je, že na účinok liekov môžu pôsobiť aj niektoré potraviny. Preto sa odporúča zapíjať tabletky vodou a vyhýbať sa napr. šťave z grapefruitu.

lekar vysvetluje lieky pacientovi

Viac vidieť znamená viac vedieť

Informácií o liekoch je naozaj veľké množstvo a ak chýbajú, môžu ohrozovať zdravie pacienta. Preto začala Dôvera vyvíjať systém na kontrolu predpísaných liekov, aby lekári aj pacienti videli, čo užívajú a mohli lepšie kontrolovať svoje zdravie. Od roku 2013 tak existuje účinná pomôcka – služba Bezpečné lieky online – ktorú sme zapracovali lekárom do ich počítačov – softvérových programov. Ihneď pri predpise lieku dokážu skontrolovať ostatnú liečbu pacienta a či sa práve predpísané tabletky náhodou nebijú s tými, ktoré má pacient doma. Naše úsilie sa vyplatilo. Lekári, ktorí začali túto službu využívať, dokázali za tri roky znížiť výskyt závažných interakcií o 7 percent, tých najnebezpečnejších (kontraindikácie) až o 20 percent.
Služba zároveň zobrazuje pacientom v ich Elektronickej pobočke možné interakcie.

V ďalšej časti seriálu sa dočítate viac o tom, ktoré odbornosti lekárov predpisujú najviac liekov s rizikom vzniku interakcie.


Autor: Kolektív autorov, Zdravotná poisťovňa Dôvera
Foto: pixabay.com, AOPP