Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

OTESTUJTE SA: Viete, ako nahlásiť nežiaduci účinok?

Každý liek prejde pred uvedením na trh rozsiahlym testovaním, pri ktorom sa odhalia možné nežiaduce účinky. S tými treba vždy počítať a pristupovať k nim individuálne. Môžu sa totiž líšiť nielen samotným prejavom, ale aj intenzitou reakcie. Čo robiť v prípade, ak máte podozrenie na nežiaduci účinok? Viete, na koho sa obrátiť?

1. Čo je nežiaduci účinok?

Čo je nežiaduci účinok?

2. Aký je správny postup pri podozrení na nežiaduci účinok?

Aký je správny postup pri podozrení na nežiaduci účinok?

3. Kto môže nahlásiť nežiaduci účinok lieku?

Kto môže nahlásiť nežiaduci účinok lieku?

4. Na koho sa obrátiť v prípade podozrenia na nežiaduci účinok?

Na koho sa obrátiť v prípade podozrenia na nežiaduci účinok?

5. Koľko hlásení nežiaducich účinkoch sa ročne príjme na Slovensku?

Koľko hlásení nežiaducich účinkoch sa ročne príjme na Slovensku?

6. Ako sú označené lieky, pri ktorých treba hlásiť akékoľvek podozrenie na nežiaduci účinok?

Ako sú označené lieky, pri ktorých treba hlásiť akékoľvek podozrenie na nežiaduci účinok?

7. Akým spôsobom je možné nahlásiť nežiaduci účinok?

Akým spôsobom je možné nahlásiť nežiaduci účinok?

8. Aké informácie je potrebné uviesť v hlásení nežiaduceho účinku?

Aké informácie je potrebné uviesť v hlásení nežiaduceho účinku?

Niektoré z otázok nie sú vyplnené