Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Podporovatelia

Ďakujeme našim partnerom za ich podporu, ako aj prispenie odbornými názormi do diskusie o nastavení rozumnej spotreby liekov na Slovensku.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR
v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020.


Odborní partneri