Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Máte podozrenie na nežiaduci účinok? Mali by ste ho nahlásiť

Vedľajšie účinky sú predmetom skúmania ešte pred uvedením lieku na trh. Nie je však vylúčené, že sa niektoré reakcie odhalia až po tom, čo sa liek dostane k veľkému počtu ľudí. Nahlasovanie nežiaducich účinkov preto nie je len ďalšou zbytočnou formalitou. Práve naopak, vďaka tomuto úkonu môžete aj vy prispieť k vyššej bezpečnosti liekov. Ako správne vyhodnotiť nežiaduci účinkoch a kde ho nahlásiť? 

Každý nežiaduci účinok je dôležitý

Ako laik si nikdy nemôžete byť istý, či daná reakcia mohla súvisieť s podaním lieku alebo nie. Pokiaľ však máte podozrenie, že váš stav mohol spôsobiť daný liek, neváhajte a nahláste ho. Tím odborníkov, ktorí sa takýmito hláseniami zaoberá, už bude vedieť posúdiť, či šlo vo vašom prípade o súvis s podaním lieku alebo nie.

Kde sa hlásia nežiaduce účinky?

Pri podozrení na nežiaduci účinok máte niekoľko možností ako ho nahlásiť:

  • Upovedomte svojho lekára, ktorého povinnosťou je takéto reakcie liekov hlásiť, a to najmä v prípade, že by mohlo ísť o závažnú reakciu na podaný liek.
  • Prečítajte si príbalový leták lieku, ktorý obsahuje informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, ako aj zoznam nežiaducich účinkov, ktoré boli pozorované pri užívaní daného lieku.
  • Nahláste nežiaduci účinok na webovej stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv prostredníctvom elektronického formulára alebo vyplnením tlačiva, ktoré je potrebné zaslať na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava. Na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv nájdete aj presné Pokyny pre posielanie hlásenia o nežiaducom účinku lieku.

Čo všetko by malo obsahovať hlásenie nežiaduceho účinku?

Údaje o osobe, u ktorej sa vyskytol nežiaduci účinok

 

vek, pohlavie, iné ochorenia

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj za svojich príbuzných, napríklad za svoje deti.

Opis vedľajšieho účinku

 

Čo možno najpodrobnejší popis reakcie, ktorú ste po užití lieku spozorovali.

Názov lieku

 

Presný názov lieku, o ktorom si myslíte, že nežiaducu reakciu vyvolal, prípadne aj číslo šarže, ktoré sa uvádza na obale liečiva.

Dávka lieku

 

Množstvo, ktoré vám predpísal lekár a ktoré užívate, prípadne koľkokrát ste už liek užili, kým ste spozorovali nežiaducu reakciu.

Iné lieky

 

Akékoľvek iné lieky, ktoré ste užívali súbežne s liekom, ktorého sa nežiaduci účinok týka, a to vrátane voľno predajných liekov, antikoncepcie, vitamínových či výživových doplnkov.

 

Všetky hlásenia nežiaducich účinkov skúmajú a vyhodnocujú odborníci na bezpečnosť liekov. Príslušné orgány tak môžu na základe ich odporúčaní vydať nové upozornenia o tom, ako sa má liek používať, prípadne úplne zastaviť používanie daného lieku.