Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Overte si teraz, či vám nehrozia závažné liekové interakcie

Dobrá správa pre pacientov, Slovenská lekárnická komora už spustila bezplatnú aplikáciu, ktorá vyhodnotí prípadné riziká užívaných kombinácií liekov. Pacienti ju nájdu na stránke www.interakcieliekov.sk.

Použitie aplikácie je jednoduché. Pacientovi stačí iba zaregistrovať sa, poznať názvy svojich liekov a zadať ich do aplikácie. Tá mu vyhodnotí, aké pri tejto kombinácii liekov hrozia interakcie (škála 0 – 6; od nezávažnej interakcie (0, 1) až po závažnú interakciu (6)). Zároveň si pacient svoje kombinácie liekov v prípade potreby môže skonzultovať vo vybranej lekárni, zapojenej do projektu. Bližšie informácie nájde na stránke.

Doteraz mohli skontrolovať vzájomné pôsobenie liekov, tzv. interakcie, najmä lekári a lekárnici prostredníctvom zapojenia sa do online elektronických nástrojov niektorých zdravotných poisťovní.  Tie nielenže upozornili na potenciálny vznik nežiaducich účinkov súčasne užívaných liekov, ale umožňovali  v reálnom čase vidieť kompletnú liekovú knižku, a teda všetky lieky, ktoré pacient užíva. Lekári alebo lekárnici mohli teda odsledovať, či napríklad pacient nemá predpísané niektoré lieky duplicitne, prípadne, či by mu predpísaný liek nespôsobil v interakcii s inými liekmi závažnejšiu komplikáciu.