Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Aby liečba fungovala, musíme dodržiavať rady lekára

Liečbu, ktorú nám odporúča náš ošetrujúci lekár, by sme mali dodržiavať, je to v našom vlastnom záujme. Pritom v rozvinutých krajinách dodržiava odporúčania k liečbe len 50 % pacientov trpiacich chronickými ochoreniami, teda každý druhý pacient.

Pojem adherencia sa spája so záujmom pacienta na jeho vlastnej liečbe.  Za týmto cudzím slovom, ktoré sa pomaly začína udomácňovať aj na Slovensku, sa totiž skrýva priľnavosť k liečbe. Teda, či pri liečbe svojho ochorenia pacient dodržiava odporúčania svojho lekára.  Môžu sa týkať samotného užívania liekov, medicínskych pomôcok, ale napríklad aj rád ohľadom zmeny jeho životného štýlu či zúčastňovania sa na terapeutických sedení.  Adherencia má pri liečbe zásadný význam. Podporiť ju môže aj dôvera, ktorú pociťuje pacient k svojmu lekárovi. Žiaľ, stále veľký počet  pacientov stanovenú liečbu nedodržiava. Niektorí občas zabudnú liek užiť, iní zase nedodržiavajú čas užitia lieku alebo si menia dávku. Ďalší napríklad zabudnú na odporúčanie od svojho lekára či lekárnika, či lieky majú užívať pred jedlom alebo po jedle. Kombinujú ich s inými liekmi alebo potravinami, s ktorými daný liek vytvára nežiaduce interakcie. A nájdu sa aj takí, ktorí liečbu samovoľne ukončia.

Prečo prerušujeme liečbu

Podľa vyjadrení Svetovej zdravotníckej organizácie v rozvinutých krajinách len 50 % pacientov, trpiacich chronických ochorením, dodržiava liečebné odporúčania. Článok zverejnený na stránke modernamedicina.sk ide ešte viac do hĺbky. Podľa publikovaných informácií, liečbu do roka preruší alebo ukončí viac ako polovica pacientov. Pomenúvajú aj dôvody pre takéto rozhodnutie. Jedným z najčastejších dôvodov býva samotné zlepšenie zdravotného stavu a následné odmietanie ďalšieho užívania liekov. Ďalším dôvodom je tiež nespokojnosť s liečbou, nedostatočné informácie o chorobe či nerealistické očakávanie účinku.

Bolo by zaujímavé sledovať, aká je adherencia k liečbe na Slovensku. Niečo tiež môže naznačiť prieskum, ktorý so zákazníkmi - pacientmi zrealizovali lekárne Dr.Max. V rámci neho sa pýtali diabetikov, koľkokrát za posledný mesiac vynechali svoj liek. Z oslovených pacientov s cukrovkou lieky užíva každý deň 73 % opýtaných. Až 17 % z nich sa však priznalo, že počas posledného mesiaca liek niekedy vynechali.

Lieky nemôžu efektívne fungovať, ak nedodržiavate predpísanú liečbu. Preto sa ani nemôžete čudovať, ak nezaberú. Na to by mali myslieť nielen kardiologickí pacienti, ale pacienti s akýmikoľvek chronickými ochoreniami. Pravidelné užívanie liekov proti vysokému tlaku presne podľa odporúčaní lekára, v dávke a v dávkovom režime, ako sú predpísané, je spojené so zníženým počtom hospitalizácií, hovoria aj lekári a preukázala to aj štúdia.

Odporúčame: pýtať sa lekára, počúvať a dodržiavať liečbu

Preto by sme my, pacienti, mali počúvať aj tieto fakty. Pokiaľ nám niečo nie je jasné o našom ochorení, mali by sme sa pýtať. Nie doktora Googla, ale nášho lekára. Mali by sme sa zaujímať a v prípade potreby si aj zaznačiť, v akých časových rozpätiach máme užívať predpísané lieky, s čím ich nemáme kombinovať a čo máme robiť v prípade, ak nám spôsobia nejaké vedľajšie účinky. Pokiaľ nám lieky z nejakého dôvodu nesadnú, nemali by sme ich bezhlavo ihneď vysadzovať a nikomu o tom nepovedať. Ale naopak, ísť za svojím lekárom a riešiť s ním túto situáciu. Ak berieme antibiotiká a lekár nám stanoví, že ich máme brať 10 dní, určite by sme nemali skončiť po 7 dňoch, ani v prípade, ak sa už cítime fit. A ak nám lekár poradí, že by nášmu stavu prospela pravidelná mierna fyzická aktivita a úprava stravy, mali by sme sa o to pokúsiť. Veď ide napokon o naše zdravie.