Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Nežiaduce účinky

Spozorovali ste nežiaduci účinok lieku alebo vakcíny? Skontrolujte, či sa daná reakcia uvádza v príbalovom letáku. Ak nie, nahláste tento nežiaduci účinok ŠTÁTNEMU ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV. Zároveň však nezabudnite o akejkoľvek reakcii v súvislosti s podaným liekom či vakcínou informovať svojho lekára, ktorý vám môže pri jej nahlasovaní pomôcť.

Prečo je dôležité hlásiť nežiaduce účinky liekov?

Každý z nás môže prispieť k vyššej bezpečnosti liekov práve vďaka možnosti nahlásiť ich nežiaduce účinky. Každý liek totiž môže mať nežiaduci účinok, ktorý sa ale nemusí prejaviť u každého pacienta. Bezpečnosť lieku je predmetom klinického skúšania, kde sa odhalia najčastejšie nežiaduce reakcie. Až po zavedení lieku na trh, a teda jeho používaním čoraz väčším počtom pacientov, sa môžu odhaliť ďalšie jeho prípadné nežiaduce účinky.

Všetky hlásenia od pacientov aj lekárov skúmajú odborníci na bezpečnosť liekov. Na základe nich môžu vydať nové odporúčania na používanie lieku, či dokonca zastaviť jeho používanie.