Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Každý deviaty pacient ukončí pre nežiaduce účinky svoju liečbu

Väčšina chronických pacientov tvrdí, že liečbu dodržiava presne podľa pokynov lekára. Náš prieskum však ukázal aj to, že pacienti sa nesprávajú pri užívaní svojich liekov vždy zodpovedne a bezpečne. 


Podľa prieskumu 2muse, realizovaného koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 606 chronických pacientov, pripustilo takmer 11 % opýtaných, že pokiaľ po užití lieku pociťujú ťažkosti, vysadia svoju liečbu bez porady s lekárom. Naopak, pri zlepšení zdravotného stavu ukončí liečbu takmer 6 % pacientov a to aj napriek tomu, že podľa pokynov lekára by mali v užívaní lieku pokračovať. Každý dvadsiaty pacient si, dokonca, vyberie predpísaný liek z lekárne, ktorý ani nezačne užívať. Lekára o tom, samozrejme, neinformuje.

Pacienti sa často rozhodnú ukončiť svoju liečbu pre ťažkosti, ktoré po užití lieku pociťujú. Niekedy sa dokonca rozhodnú s liečbou ani nezačať, pretože jej prínos zatienia možné riziká. „Pacienti si väčšinou neuvedomujú, že svojim rozhodnutím prerušiť predpísanú liečbu bez toho, aby sa o tomto kroku vopred poradili s lekárom, zostávajú neliečení,“ hovorí MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. Ako dodáva, v dôsledku toho sa môže zdravotný stav pacienta naďalej zhoršovať a znížiť jeho šance na úspešnú liečbu či skomplikovať ďalšiu liečbu v budúcnosti.

Pri každom lieku je potrebné počítať s možným výskytom nežiaducich účinkov. „Ak sa u pacienta objaví nežiaduci účinok, je dôležité o tom informovať lekára a spoločne hľadať inú vhodnú alternatívu, ktorá pacientovi prinesie rovnaký účinok, a zároveň bude pacientom dobre tolerovaná,“ vysvetľuje MUDr. Šóth. Väčšina liekov sa podľa neho dá vhodne nahradiť iným liekom, napríklad od iného výrobcu, s mierne odlišným zložením v pomocných látkach, no stále s rovnakým účinkom.

Ako ukázal prieskum, pre pacientov je najčastejším zdrojom informácií o nežiaducich účinkoch príbalová informácia lieku. „Zoznam nežiaducich účinkov v príbalovom letáku má upriamiť pozornosť na možné reakcie na liek, ktoré sa však u daného pacienta nemusia vôbec vyskytnúť. Zoznam nežiaducich účinkov by preto rozhodne nemal vyvolávať obavy a byť dôvodom na ukončenie liečby,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Podľa nej sa pacienti neraz v ambulancii  lekára stretnú aj s odporúčaním, aby príbalovú informáciu nečítali vôbec. „Nastavenie liečby, ktorá prinesie pacientovi čo možno najväčší profit s čo možno najmenšími negatívnymi vplyvmi, by mala byť výsledkom vzájomnej spolupráce a komunikácie medzi pacientom a lekárom,“ uzatvára.


Zdroj: tlačová správa Asociácie na ochranu práv pacientov SR z výsledkov prieskumu pre projekt Lieky s rozumom (realizovaný agentúrou 2muse v decembri 2019)  
Foto: pixabay.com