Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Účinnosť antibiotík je aj vo vašich rukách

Antibiotiká nám už roky pomáhajú v boji s ochoreniami a sú považované za jeden zo základných pilierov modernej medicíny. Aj napriek ich obrovskému prínosu však v posledných rokoch čelíme neľahkej výzve – antibiotiká prestávajú byť v boji s baktériami účinné. Čo môžeme proti tomu urobiť?

 

Antibiotiká sa používajú na liečbu veľkej škály bakteriálnych infekcií. Ide o látky, ktoré usmrcujú niektoré mikroorganizmy alebo bránia ich rozmnožovaniu. Konkrétne antibiotikum môže byť účinné proti jednému alebo viacerým typom baktérií. 

Keď liečba prestáva byť účinná

Ako sa však ukázalo v posledných rokoch, baktérie si na antibiotiká dokážu vytvoriť určitú odolnosť. Rezistencia na antibiotiká nevzniká priamo v tele ľudí či zvierat, vytvárajú si ju bakteriálne bunky, čím sa znižuje liečebný účinok antibiotík. To má za následok dlhšiu hospitalizáciu pacientov, zvýšenú úmrtnosť, ale aj vyššie náklady na liečbu.

Antibiotická rezistencia je fenomén, ktorý sa vyskytuje bežne v prírode, avšak nadmerné alebo nesprávne užívanie antibiotík tento proces urýchľuje.

Existuje tzv. prirodzená rezistencia, ktorá je daná genetickou informáciou baktérie. Liečbu pacienta však komplikuje tzv. získaná rezistencia, ktorá vzniká následkom stretu baktérie s určitým antibiotikom.

Antibiotická rezistencia je komplexný problém. Podľa údajov Eurobarometra zo septembra 2018 až 61 % ľudí na Slovensku nevedelo, že antibiotiká neúčinkujú proti vírusom a až 25 % Slovákov uviedlo, že naposledy užilo antibiotiká proti chrípke alebo prechladnutiu. Obe tieto ochorenia sú pritom vírusového pôvodu a užívanie antibiotík pri ich liečbe nemá pre pacienta žiaden význam.

Čo môžete urobiť pre spomalenie antibiotickej rezistencie vy? 

Predchádzajte ochoreniam

Mnohým ochoreniam dokážeme efektívne a jednoducho predchádzať. Základom je správna hygiena rúk a absolvovanie povinných očkovaní. Pri závažnom ohrození verejného zdravia, akým je prebiehajúca pandémia COVID-19, je potrebné dodržiavať inštrukcie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, akými sú nosenie rúška, zníženie mobility a ďalšie. Aj keď COVID-19 je vírusové ochorenie, pri komplikovanom priebehu sa môže v dôsledku oslabenej imunity pridružiť aj bakteriálna infekcia, ktorá si už môže vyžadovať aj liečbu antibiotikami.

Riaďte sa pokynmi lekára 

Ak máte podozrenie na bakteriálne ochorenie, v žiadnom prípade by ste si nemali antibiotiká „naordinovať“ sami, napr. ak vám zostali po predchádzajúcom ochorení. „Antibiotiká užívajte len na základe lekárskeho predpisu. Antibiotiká zároveň neliečia chrípku, prechladnutie, ani iné vírusové ochorenie. Diagnostika je v rukách lekára. Preto nevyvíjajte na lekára nátlak, ak vám antibiotikum nechce predpísať. Takisto sa v žiadnom prípade nesnažte presvedčiť lekárnika, aby vám antibiotiká predal bez lekárskeho predpisu,“ hovorí PharmDr. Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Predpísané antibiotiká je potrebné užívať vždy v tú istú hodinu, aby bola dosiahnutá potrebná hladina antibiotika v tele. Takisto sa vyžaduje doužívanie celej predpísanej dávky, aj keď sa už cítite lepšie. Ak už nepociťujete príznaky, neznamená to automaticky, že baktérie sú už vo vašom tele zlikvidované. Práve naopak, nie je vylúčené, že sa vo vašom tele začnú opäť množiť a infekcia sa môže vrátiť. Baktérie môžu zároveň prispôsobiť svoje obranné schopnosti proti antibiotiku, s ktorým sa stretli, čím vznikne už spomínaná rezistencia.

Nespotrebované antibiotiká odneste do lekárne

Ak vám z akéhokoľvek dôvodu zostanú nespotrebované antibiotiká, odneste ich do lekárne. Lieky nepatria do koša, ani do umývadla či WC. Musia sa zlikvidovať špeciálnym spôsobom, inak hrozí závažné znečistenie životného prostredia. Nespotrebované lieky si v žiadnom prípade nenechávajte „pre istotu“ na prevenciu alebo liečbu iného ochorenia. Takisto sa s antibiotikami nedeľte s inými, ani keď majú rovnaké príznaky ako vy. Liečba antibiotikami patrí výlučne do rúk lekára.


Zdroj: Tlačová správa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, 18. november 2020