Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Príbalový leták by mal byť pre pacienta povinným čítaním

Pri otváraní vášho nového lieku by dávkovanie určite nemalo byť jedinou informáciou z príbalového letáku, ktorá by vás mala zaujímať. Predtým, než začnete liek užívať, by ste mali obetovať pár minút a poriadne si ho preštudovať. Nielenže sa tak vyhnete nesprávnemu užívaniu lieku, no neprekvapia vás ani prípadné vedľajšie účinky.

Nemusíte sa obávať, že zložitým medicínskym pojmom z príbalového letáku neporozumiete. Výrobca lieku má podľa zákona povinnosť podať v ňom informácie „čitateľne, jasne a zrozumiteľne“. Znenie príbalového letáku dnes pripomienkujú aj samotní pacienti či pacientske organizácie tak, aby bežný človek nemal problém porozumieť všetkému, čo sa v letáku píše.

Ku každému lieku sú k dispozícii informácie v dvoch vyhotoveniach, a to pod skratkou SPC a PIL. Pre pacientov je určená tzv. písomná informácia pre používateľa (PIL) – laicky nazývaná príbalový leták. Lekári, lekárnici a zdravotnícki odborníci nájdu všetky potrebné informácie v tzv. súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Oba dokumenty obsahujú všetky potrebné informácie, ktoré stanovuje zákon, avšak každý z nich je zostavovaný s prihliadnutím na potreby a schopnosti čitateľa.

Príbalové letáky liekov majú jednotnú štruktúru, vďaka ktorej si viete jednoducho dohľadať potrebné informácie.

„Čo je (NÁZOV LIEKU) a na čo sa používa“

(alebo terapeutické indikácie)
V tejto časti sa dozviete, aké ochorenia či príznaky liek lieči, zmierňuje alebo im predchádza. Jeden liek môže mať aj viacero indikácií a nie je pravidlom, že všetky z nich sú uvedené v príbalovom letáku.

„Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete (NÁZOV LIEKU)?“

(alebo kontraindikácie, liekové a iné interakcie)
Prečítajte si pozorne, kedy je užívanie tohto lieku úplne vylúčené, prípadne kedy sa odporúča aspoň skonzultovať liečbu s lekárom či lekárnikom. V tejto časti príbalového letáku sa uvádzajú všetky ochorenia či zmeny zdravotného stavu (napr. tehotenstvo, dojčenie), kedy nie je bezpečné liek užívať, ako aj aktivity, ktoré by mohlo užitie lieku ovplyvniť (obsluha strojov, šoférovanie). Nemenej dôležité je skontrolovať si všetky lieky, výživové doplnky, potraviny, ale aj nápoje, ktoré by mohli mať vplyv na účinnosť liečby alebo viesť k vzniku nežiaducich účinkov. V niektorých prípadoch môže dokonca lekár predpísať lieky, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú v účinku, a je to žiaduce. Ako pacient by ste však mali pri podozrení, že lekár/lekárnik o niektorých vašich obmedzeniach z tohto zoznamu nevie, alebo ich dostatočne nezohľadnil, opätovne skonzultovať liečbu ešte pred jej užitím.

„Ako užívať (NÁZOV LIEKU)?“

(alebo dávkovanie a spôsob podávania)
Aby ste dosiahli maximálny možný účinok liečby a vyhli sa iným zdravotným ťažkostiam, riaďte sa pokynmi z tejto časti príbalového letáku. Dozviete sa, koľko lieku užiť, v akých časových odstupoch, či užiť liek nalačno, s jedlom alebo po jedle, či iné špecifiká. Zároveň sa dočítate, čo robiť, ak ste užili viac liečiva, ako ste mali, alebo ak ste liek zabudli užiť. Pokiaľ sa dávkovanie v príbalovom letáku líši od dávkovania, ktoré vám odporučil váš lekár, riaďte sa pokynmi lekára. Ak ste na pochybách, overte si správne dávkovanie u svojho lekára.

„Možné vedľajšie účinky“

(alebo nežiaduce účinky)
Popísané vedľajšie účinky sú len možné reakcie, ktoré sa po užití lieku môžu, ale aj nemusia objaviť. Ich zoznam býva rozdelený do skupín podľa toho, ako často sa u pacientov zvyknú vyskytovať. Skôr, ako začnete s užívaním lieku, mali by ste si tento zoznam preštudovať. Sústrediť by ste sa pritom mali predovšetkým na časté vedľajšie účinky a byť na ne pripravení – majte poruke liek na zníženie horúčky, liek proti nevoľnosti, krém na svrbivý výsyp. Ich použitie však vopred konzultujte s lekárom alebo lekárnikom, aby ste neznížili účinok svojej liečby. O prípadných nežiaducich účinkoch informujte svojho lekára alebo lekárnika – liečbu svojvoľne neprerušujte.

„Ako uchovávať (NÁZOV LIEKU)?“

Nesprávne skladovanie lieku môže ovplyvniť jeho účinok alebo ho znehodnotiť natoľko, že u vás vyvolá nežiaduce reakcie. Skladujte preto liek presne podľa pokynov uvedených v tejto časti príbalového letáku a po uplynutí dátumu jeho spotreby ho vráťte späť do lekárne. Najmä v prípade krémov, injekčne podávaných liekov (vakcín) či roztokov je dôležité vedieť, či si nevyžadujú uchovávanie v chladničke.

„Obsah balenia a ďalšie informácie“

V tejto časti nájdete presné zloženie lieku aj s pomocnými látkami. Ak ste diabetik, prípadne alergickí na nejakú potravinu (najmä laktózu), pozorne si preštudujte zoznam pomocných látok a prípadne užívanie lieku skonzultujte so svojím lekárom. Dôležitá je tiež informácia o vzhľade lieku, ktorý ak sa nezhoduje s uvedeným popisom, v žiadnom prípade ho neužívajte a zaneste ho späť do lekárne.